ปั้นข้าวเหนียว

ปั้นข้าวเหนียว แม่ให้กิน กับหม๊กฮวก
ซ่อนจากบวก ฟากท่งดงบักอี่
มีผักกินูน มีแจ่วบอง กินแซบดี
ส่วนคั่วกุดจี่ ห่อไว้ เอาไปโรงเรียน

ปั้นข้าวเนียว แม่ให้กิน กับซิ้นหลอด
หย้ำกอดกอด ฟ้าวหย่ำ ไปฮ่ำเฮียน
นี่สวยแล้ว ครูสิถ้า ผ้าฟ้าวเปี่ยน
เสื้อนุ่งเฮียน ตัวเก่า ย้อนเฮาจน

*ถึงลำบาก ซำได ใจยังสู้
ย้อนเฮาอยู่กลางป่า พนาสณฑ์
เฮ็ดเวียกไปนำ เฮียนไปนำ ย้อนเฮาจน
เกิดเป็นคน ทนสู้ กันต่อไป

ปั้นข้าวเนียว แม่ให้กิน กับปิ้งปลาแห้ง
ฮอดยามแลง ป้อนน้อง ยามฮ้องไห่
**หย่ำฟ้าวหย่ำ น้องหล้า อ้ายสิพาไป
เล่นบักลี่ แล่นไล่ ในวัดเอย...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น