ขอเรียนเชิญร่วม ทำบุญ เพื่อสมทบทุน สร้างอุโบสถ ณ วัดศรีบัวบาน บ้านหนองบัว จังหวัดหนองคาย         เนื่องด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านหนองบัวได้ร่วมกันสร้างอุโบสถขึ้นหลังหนึ่ง ณ วัดศรีบัวบาน
เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของ พระภิกษุสามเณร ภายในวัดขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อยู่เป็นจำนวนมาก
ดังนั้นทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงขอบอกบุญและเรียนเชิญมายังผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลาย ได้ร่วมกันสร้างอุโบสถในครั้งนี้โดยร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาให้แล้วเสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป หรือมีความประสงค์อยากเป็นเจ้าภาพ บริจาคซุ้มประตูหน้าต่างอุโบสถหรืออื่นๆ

ติดต่อพระครู ปทุมศิริธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีบัวบาน โทร 084 419 8744
หรือโอนเงินเพื่อบริจาคผ่านบัญชีวัดศรีบัวบาน เลขที่บัญชี 052-2-73965-4 ธนาคาร ธกส สาขาจังหวัดหนองคาย

หรือติดต่อ คุณบุญเพ็งโทร.083 418 3889(ผู้ใหญ่บ้าน)

" เมื่อเจ้ามา เจ้ามีอะไรมาด้วยเล่า เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน
เมื่อเจ้ามา มือเปล่า เจ้าจะเอาอะไร เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา
ยศและลาภ หาบไปไม่ได้แน่ เว้นเสียแต่ ต้นทุน บุญกุศล
ทรัพย์สมบัติ ทั้งไว้ ให้ปวงชน แม้ร่างตน เขายังเอา ไปเผาไฟ "

1 ความคิดเห็น:

 1. รายนามผู้ร่วมบริจาค (บางส่วน)

  1.นาย สุรินทร์ พนักศรี พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพถวายองค์พระประธาน เป็นจำนวนเงิน100,000 บาท
  2.แม่ ทองวรรณ วงษ์ชำนาญ พร้อมบุตรธิดาเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้า เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท
  3.เสี่ย สันติ คลังไม้บ้านน้ำสวย พร้อมครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท
  4.นางสาว สมยศ อวนสิน เป็นเจ้าภาพหน้าต่างอุโบสถ เป็นจำนวนเงิน 30,000บาท
  5.พ่อ แหล้น ศรีหาวงศ์ เป็นเจ้าภาพหน้าต่างอุโบสถ 30,000 บาท
  6.พ่อ สำราญ โสขันตะ ร่วมบริจาค เป็นจำนวนเงิน10,000 บาท
  7.นาย ศรีไพร ซุยเสนา พร้อมครอบครัว เป็นจำนวนเงิน1,000 บาท
  8.นาย โก๊ะ แซ่เหลี๋ยน ร่วมบริจาค เป็นจำนวนเงิน3,000 บาท
  9.แม่ ผุดผ่อง ชัยศิริ พร้อมครอบครัว เป็นจำนวนเงิน10,500 บาท
  10.พ่อ ทองจันทร์ โพธิ์ยา ร่วมบริจาค เป็นจำนวนเงิน11,000 บาท
  11.อาจารย์ จรูญ ถิ่นแดง ร่วมบริจาค เป็นจำนวนเงิน11,000 บาท
  12.แม่ สุภาพ ไกลฤทธิ์ ร่วมบริจาค เป็นจำนวนเงิน10,000 บาท
  13.พ่อ อนุโลม หารินไสล ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
  14.นาย เหลา โลกานิล ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
  15.นาย ทวี ชาวหลวง ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
  16.ผอ. สุริยา มโยที เป็นเจ้าภาพหน้าต่างอุโบสถ เป็นจำนวนเงิน30,000 บาท
  17.นาย ศักดิ์ชัย ซุยเสนา เป็นเจ้าภาพถวายหน้าต่างอุโบสถ เป็นจำนวนเงิน30,000 บาท
  18.นาง แก้วตา วงษ์สาโรจน์ ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 5,000
  19.นาง จันทร์เพ็ญ สีม่วง ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 1.000 บาท
  20.นาย ทองเลื่อน พันนารัตน์ ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 1.000 บาท
  21.จ่าสิบเอก ประทีป โพธิยา ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท
  22.นาย คำปุ่น ชิยางคะบุตร ร่วมบริจาค เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท
  23.ส.จ สุรเชษฐ์ พิไสย์สวัส ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท

  ตอบลบ