แหจับปลาแหจับปลา

แหจับปลานับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีการนำวัสดุในท้องถิ่นมาถักท่อเป็นแห เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำของชาวบ้าน 
การถักแห หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า การสานแห นั้นไม่มีกฎเกณฑ์และขนาดตายตัว แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น